top of page
Tour_LC.png

Hội Đồng Lập Pháp

Hội đồng Lập pháp là thượng viện của Quốc hội Victoria. Nhiệm vụ của hội đồng là xem xét pháp luật và yêu cầu Chính phủ giải trình. Phòng này được hoàn thành vào năm 1856 cùng lúc với Phòng Lập pháp. Phòng Hội đồng Lập pháp có màu đỏ để phản ánh phong tục của Thượng viện ở Vương quốc Anh.

Hội đồng lập pháp có 40 thành viên. Hội đồng có một hệ thống bỏ phiếu khác với bên Phòng Lập pháp và có các thành viên đến từ các đảng nhỏ cũng như các thành viên của Chính phủ và phe đối lập.

Ngài Chủ Tịch Quốc Hội ngồi trên ghế ở phía trước phòng và đảm bảo việc tranh luận và các quy tắc được tuân theo. Đằng sau Chủ Tịch Quốc Hội là Phó Chủ Tịch Quốc Hội. Đây là chiếc ghế mà ngài Thống đốc sử dụng để phát biểu bốn năm một lần khi Quốc hội được khai mạc sau một cuộc bầu cử.

Có một hình ảnh của Người Cầm Gậy Đen trong Phòng. Người Cầm Gậy Đen được sử dụng trong các buổi lễ khai mạc của một Quốc hội mới, khi Người Cầm Gậy gõ cửa Phòng Lập pháp để mời các thành viên của phòng vào Phòng Hội đồng Lập pháp để nghe bài phát biểu của Thống đốc.

Xung quanh trần của căn phòng này, một loạt các nhân vật có cánh tượng trưng cho một loạt các đức tính bao gồm công lý, hòa bình và trí tuệ.

Council-05.jpg
bottom of page