top of page
Tour_LA.png

Phòng Lập Pháp

Phòng Lập pháp là Hạ viện của Quốc hội Victoria. Phòng được hoàn thành vào năm 1856 và chỉ mất mười một tháng để xây dựng. Căn phòng dựa trên căn phòng của Hạ viện Anh quốc và lấy nhiều nét truyền thống từ đó, như màu xanh lá cây.

Phòng Lập pháp có 88 thành viên. Chính phủ Victoria được thành lập từ Đảng có nhiều thành viên nhất trong Phòng Lập pháp thành lập.

Các thành viên chính phủ ngồi bên phải căn phòng và phe đối lập ngồi bên trái. Chủ Tịch Quốc Hội ngồi trên chiếc ghế lớn ở phía trước phòng và đảm bảo các nguyên tắc và việc tranh luận được tuân thủ.

Các trang trí vàng trên tường và trần nhà là vàng thật từ cơn sốt vàng.

Khách có thể xem các cuộc tranh luận trong Phòng Lập pháp từ các phòng trưng bày công cộng.

Quý vị có thể nhìn thấy Serjete-at-Arms (Người Cảnh vệ) trong bức tranh mang một cây trượng vàng. Cây trượng được đặt trên bàn vào đầu mỗi ngày làm việc của Quốc hội. Nếu không có cây trượng ở vị trí đó thì không có công việc nào của Nghị viện có thể được thực hiện.

Assembly-03.jpg
bottom of page