top of page
Tour_QueensHall.png

Đại Sảnh Nữ Hoàng

Queen's Hall (Hội trường Nữ hoàng) được xây dựng vào năm 1879. Đây là phòng lớn nhất trong Tòa nhà Quốc hội và được sử dụng cho các buổi lễ và cũng là một không gian triển lãm công cộng.

Có một bức tượng bằng đá cẩm thạch của Nữ hoàng Victoria ở trung tâm của Hội trường Nữ hoàng được Marshall Wood điêu khắc vào năm 1874. Nếu quý vị nhìn kỹ, quý vị có thể thấy rằng tên nhà điêu khắc bị đánh vần sai trên đế của bức tượng.

Có 18 bức chân dung của cựu Thủ hiến Victoria trong căn phòng này. Ngài Henry Bolte là Thủ hiến phục vụ lâu năm nhất và đã ở giữ chức vụ 17 năm. Có những cột được đặt xung quanh phòng, với những khuôn mặt nhìn từ trên cao xuống. Những khuôn mặt này đóng vai trò như một lời nhắc nhở cho những người trong tòa nhà này nơi mà người dân Victoria đang trông mong.

Cách trưng bày của căn phòng này khám phá hành trình của nền dân chủ, từ nguồn gốc ở Hy Lạp Cổ đại, đến sự xuất hiện ở đây tại Úc và sự lan rộng của nền dân chủ trên toàn thế giới.

QueensHall-02.jpg
bottom of page