top of page
Tour_Vestibule.png

Tiền Sảnh

Tiền sảnh là sảnh vào của Quốc hội Victoria. Sảnh được xây xong vào năm 1879, vào cuối cơn sốt vàng Victoria. Sảnh được thiết kế để có trần hình vòm cao 78 mét. Cơn sốt vàng đã kết thúc trước khi sảnh được xây xong hoàn chỉnh, vì vậy không có tiền để hoàn thành mái vòm. Thay vào đó, sảnh được lắp đặt trần thiếc tạm thời, vẫn được sử dụng ngày nay.

Sàn của Vestibule được lát bằng gạch từ Anh. Trung tâm của thiết kế chứa huy hiệu Hoàng gia và một câu trích dẫn từ Kinh thánh có nội dung nói rằng "Người dân sẽ sụp đỗ khi không có cố vấn; nhưng sẽ An toàn khi có Vô số cố vấn". Đây là công việc của Quốc hội để đại diện cho người dân và giữ an toàn cho họ.

Vestibule-01.jpg
bottom of page